Vzdělání a kvalifikace: 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy: 2011 – 2016, titul Mgr.
Advokátní zkoušky jsem vykonal v roce 2021
Praxe:
2016 – 2021: advokátní koncipient
Od roku 2021 působím jako samostatný advokát 

Po absolutoriu Právnické fakulty UK jsem koncipoval v advokátních kancelářích v Brně se specializací na generální praxi a převody nemovitostí. Jako samostatný advokát  poskytuji právní služby fyzickým osobám i podnikatelům, a to v tradičních záležitostech života. Specializuji se především na právo rodinné, obchodní, občanské a realitní, v rámci kterého zajišťuji služby spojené s převodem nemovitostí vč. advokátní úschovy. Klienty též zastupuji před soudy a jinými orgány veřejné moci. Rád se s Vámi osobně setkám v kanceláři ve Žďáru nad Sázavou.

na net 1